aula de formació
 

Cursos Preparació Oposicions Cossos Docents

Adreçat a:Professorat interessat a preparar oposicions de Pedagogia Terapèutica (Cos de Mestres)
Places:15
Durada:35 hores
continguts:ELABORACIÓ DEL PLA D'ACTUACIÓ

- L'escola inclusiva. Aules i pràctiques educatives inclusives. El model de suport.
- Consideracions per a la preparació de les oposicions.
- Contextualització: entorn, centre i aules.
- L'equip de suport.
- Identificació, anàlisi i valoració de les necessitats de suport del centre.
- Necessitats de l'alumnat amb nese.
- Actuacions en els diferents àmbits de treball.
- Avaluació.
- Actuacions amb l'alumnat.
- Marc legislatiu.
professorat: Magdalena Marí Marroig. Mestra de Primària. Especialista en Educació Especial. Llicenciada en Pedagogia.
dates i horari:Data inici: 03/10/2017 - Data finalització: 19/12/2017 (Tots els dimarts)

De 17.30 a 20.30 hores.
lloc:Escola de Formació i Mitjans Didàctics. c/ Marià Canals, 13 de Palma.
preu:300€. Persones afiliades a l'STEI:200€
comentaris:Les places s'adjudicaran per ordre d'inscripció i pagament.

Per tal d'assegurar la plaça, en haver fet la inscripció ja es pot fer el pagament a través de targeta visa o per transferència bancària
Banc Sabadell:
IBAN: ES82-0081-0268-2500-0182-2189

Cal enviar el justificant d'ingrés per fax (971910061) o per correu electrònic: formacio@stei.cat

El curs es realitzarà si el mínim d'inscripcions és de 8 persones.

NO ES RETORNARÀ LA MATRÍCULA EXCEPTE EN EL CAS QUE EL CURS S'ANUL·LI.

Aquest curs no està homologat pel Servei de Professorat de la Conselleria d'Educació i Universitat.
termini inscripció13/09/2017 ... 29/09/2017
Admesos

 

Altres cursos...

Colors:
Curs obert Curs tancat (consultar acceptats)

Selecciona un curs:

2017-2018

 
 
Inici Stei
Inici Formació
On Trobar-nos
stei.cat
 
 
 
Activitats
Conselleria de Treball
EBAP
Cooperació
Personal Docent (presencial)
Personal Docent (a distància)
Oposicions Co. Docents
Oposicions CAIB
Oposicions CAIB (salut)
Cursos U.I.B.
Cursos català
Cursos reconeguts per la UVEG
 
Proposta d'aplicació didàctica (word)
Qüestionari d'avaluació (word)
 
Recollida de Certificats
 
PERSONAL
 dni:
 
 password:
 

No record el password