aula de formació
 

Cursos Preparació Oposicions Cossos Docents

Adreçat a:Professorat interessat a preparar oposicions de Pedagogia Terapčutica (Cos de Mestres)
Places:16
Durada:36 hores
continguts:ELABORACIÓ DEL PLA D'ACTUACIÓ

- L'escola inclusiva. Aules i prąctiques educatives inclusives. El model de suport.
- Consideracions per a la preparació de les oposicions.
- Contextualització: entorn, centre i aules.
- L'equip de suport.
- Identificació, anąlisi i valoració de les necessitats de suport del centre.
- Necessitats de l'alumnat amb nese.
- Actuacions en els diferents ąmbits de treball.
- Avaluació.
- Actuacions amb l'alumnat.
- Marc legislatiu.
professorat: Maria Isabel Salas Sįnchez. Mestra i llicenciada en Psicopedagogia.
dates i horari:Data inici: 24/01/2018 - Data finalització: 18/04/2018 (Tots els dimecres)

De 17.15 a 20.15 hores.
lloc:Escola de Formació i Mitjans Didąctics. c/ Marią Canals, 13 de Palma.
preu:300€. Persones afiliades a l'STEI:200€
comentaris:Les places s'adjudicaran per ordre d'inscripció i pagament.

Per tal d'assegurar la plaēa, en haver fet la inscripció ja es pot fer el pagament a través de targeta visa o per transferčncia bancąria
Banc Sabadell:
IBAN: ES82-0081-0268-2500-0182-2189

Cal enviar el justificant d'ingrés per fax (971910061) o per correu electrņnic: formacio@stei.cat

El curs es realitzarą si el mķnim d'inscripcions és de 8 persones.

NO ES RETORNARĄ LA MATRĶCULA EXCEPTE EN EL CAS QUE EL CURS S'ANUL·LI.

Aquest curs NO estą homologat pel Servei de Professorat de la Conselleria d'Educació i Universitat.
termini inscripció22/12/2017 ... 22/01/2018
Admesos

 

Altres cursos...

Colors:
Curs obert Curs tancat (consultar acceptats)

Selecciona un curs:

2017-2018

 
 
Inici Stei
Inici Formació
On Trobar-nos
stei.cat
 
 
 
Activitats
Conselleria de Treball
EBAP
Cooperació
Personal Docent (presencial)
Personal Docent (a distąncia)
Oposicions Co. Docents
Oposicions CAIB
Oposicions CAIB (salut)
Cursos U.I.B.
Cursos català
Cursos reconeguts per la UVEG
 
Proposta d'aplicació didąctica (word)
Qüestionari d'avaluació (word)
 
Recollida de Certificats
 
PERSONAL
 dni:
 
 password:
 

No record el password