aula de formació
 

Cursos UIB

Adreçat a:Tots els nivells educatius.
Places:100
Durada:8 hores - 1 crèdits
continguts:• Aprendre i ensenyar llengua a l'època d'Internet.
• Cohesió social i interculturalitat.
• Estratègies per mantenir l’ús de la llengua.
• Activitats cooperatives per a la competència oral.
• On som i què necessitam a l’escola i fora de l’escola per reforçar la llengua catalana.
professorat: • Daniel Cassany, llicenciat en filologia catalana, doctor en didàctica de la llengua, professor i investigador en anàlisi del discurs de la Universitat Pompeu Fabra.
• Meritxell Esquirol, coordinadora del Fòrum comunicació, educació i ciutadania. És professora de sociologia i analista cultural.
• M. Josep Carrasco i Margalida Barceló, professores de llengua catalana i literatura: Les actituds lingüístiques.
• Docents en actiu de cada nivell educatiu: d’infantil, de primària, de secundària i d’adults.
dates i horari:Dies 19 i 20 de febrer de 2016

Dia 19/02/2016, de 17 a 21 hores; dia 20 de febrer, de 9.30 a 14 hores.
lloc:Escola de Formació i Mitjans Didàctics. C/ Marià Canals, 13 - PALMA
preu:Gratuît
comentaris:EL CURS ÉS GRATUÏT.

Es publicarà la llista d'admesos dia 17/02/2016

S'ha sol·licitat el reconeixement de crèdits de lliure configuració a la UIB.
termini inscripció19/01/2016 ... 19/02/2016
Admesos

 

Altres cursos...

Colors:
Curs obert Curs tancat (consultar acceptats)

Selecciona un curs:

2015-2016

 
 
Inici Stei
Inici Formació
On Trobar-nos
stei.cat
 
 
 
Activitats
Conselleria de Treball
EBAP
Cooperació
Personal Docent (presencial)
Personal Docent (a distància)
Oposicions Co. Docents
Oposicions CAIB
Oposicions CAIB (salut)
Cursos U.I.B.
Cursos català
Cursos reconeguts per la UVEG
 
Proposta d'aplicació didàctica (word)
Qüestionari d'avaluació (word)
 
Recollida de Certificats
 
PERSONAL
 dni:
 
 password:
 

No record el password