aula de formació
 

Cursos Personal docent (presencial)

Adreçat a:PTs, Orientadors, mestres i professors Treballadors d’associacions amb relació amb la matèria i Centres que treballen amb persones discapacitades i ATEs. -
Places:50
Durada:8 hores - 1 crèdits
continguts:• Sales de cromoteràpia:
o enfocament psicoeducatiu nou per a l'atenció d'alumnat amb dificultats d'autocontrol.
o Ubicacions possibles per a la creació d'una sala de cromoteràpia a Eivissa.
o Persones a les quals va dirigida
o Pressupost per a crear-la.
• Aules UEECO (Unitat Educativa Especial de Centre Ordinari). Què són? On estan ubicades? ¿Quines ténen aula d'estimulació sensorial?
• Aules Multisensorials:
o Ús de l'aula d'estimulació sensorial (tipus de teràpies).
o Eivissa i Formentera: Aules creades pel Govern o Consell. i aules creades amb fons privats.
o Pressupost anual d'aquestes aules.
o Mobilització d'alumnat. Privat o públic.
o Crear una aula d'estimulació sensorial: experiències, materials (reutilitzats, alternatius, homologats i de qualitat), tallers intercicles, web grafia per muntar la teva aula.
o Estimulació multisensorial en l'atenció d'alumnat plurideficient i discapacitat intel·lectual greu / profunda.
CURS FET AMB EL PATROCINI DE CEIP PORTAL NOU, CEIP SANT CARLES I APIES
professorat: María José Sánchez Carrión.
Titulació Acadèmica: Doctora en Psicologia per la Universitat de Granada, Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació, any 2003.
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Magranes, any 1987.
Experiència professional:
Orientadora i psicomotricista del CEE Clínica Sant Rafael des de l'any 1990.
Docent en Màster d'Atenció Primerenca, Mòdul Psicomotricitat, Estimulació Multisensorial i Cromoteràpia des de l'any 2015. Realitzat per la Universitat de Granada i l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.
Diverses publicacions en premsa especialitzada sobre la relaxació en poblacions especials, l'estimulació multisensorial i la cromoteràpia.
Participant com a investigadora del SICA en diversos projectes vinculats a la Universitat de Granada, Facultat de Psicologia i Facultat d'Enginyeria Informàtica.
Docent en xerrades, ponències sobre el camp de l'estimulació multisensorial, cromoteràpia i relaxació en poblacions especials.

Ernesto J. Jiménez Parejo.
Mestre en Educació Especial
Tècnic superior en Educació Infantil
Exp. Laboral:
- 12 anys al Govern de les Illes Balears, 11 de PT (6 en aules UEECO) i un treballant en l'EOEP d'PTSC.
- 1 anys treballant per APNEEF
dates i horari:Dies 25 i 26 de maig de 2018.

Divendres de 16.00 a 20.00 hores i Dissabte 10.00 a 14.00 hores.
lloc:CEIP Portal Nou. Carrer de Madrid, s/n, 07800 Eivissa
preu:Gratuît
comentaris:Curs homologat pel Servei de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació i Universitat.
termini inscripció19/03/2018 ... 17/05/2018
Admesos

 

Altres cursos...

Colors:
Curs obert Curs tancat (consultar acceptats)

Selecciona un curs:

2017-2018

 

 
 
Inici Stei
Inici Formació
On Trobar-nos
stei.cat
 
 
 
Activitats
Conselleria de Treball
EBAP
Cooperació
Personal Docent (presencial)
Personal Docent (a distància)
Oposicions Co. Docents
Oposicions CAIB
Oposicions CAIB (salut)
Cursos U.I.B.
Cursos català
Cursos reconeguts per la UVEG
 
Proposta d'aplicació didàctica (word)
Qüestionari d'avaluació (word)
 
Recollida de Certificats
 
PERSONAL
 dni:
 
 password:
 

No record el password