Compromesos amb una formació de qualitat que ens possibiliti una millora en la nostra tasca

background image

Registrar-se

Dades d'Accés

Afiliació

Dades Personals

Dades Professionals (Cursos de Formació de Professorat)

Dades Professionals (Cursos EBAP)

Info legal

En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, s’informa que les dades facilitades per vostè s’incorporaran en un fitxer responsabilitat de l’STEI Intersindical per poder enviar-li informació a través de qualsevol mitjà.

Així mateix li comuniquem que pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se, per escrit al Servei d’Informàtica de l’STEI Intersindical.

Correu electrònic: formacio@stei.cat
Correu Postal: STEI Intersindical. c/ Marià Canals, 13. 07005 Palma.