Trimestre 1 (Setembre - Desembre):
Estratègies per superar proves tipus test presencial (Zoom)
Prevenció de la Mutilació Genital Femenina i els Matrimonis Forçats des de l'àmbit educatiu (octubre).
Construint la Igualtat III. Coeducació i Feminismes (novembre).
RECURSOS PER A MILLORAR LA COMUNICACIÓ A L'ENTORN LABORAL (09.09.24) - EBAP
EL BALL FOLK COM A RECURS PEDAGÓGIC
DRETS I DEURES DELS EMPLEATS PÚBLICS (22.10.2024) - EBAP
FUNCIONS BÀSIQUES DEL FULL DE CÀLCUL (04.11.2024) - EBAP
Trimestre 2 (Gener - Març):
VOLS ACTIVAR LA GIMNÀSTICA EMOCIONAL? (febrer).
Trimestre 3 (Abril - Juny):
RECURSOS TEATRALS PER A LA MILLORA DE LES CAPACITATS EXPRESSIVES I DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE (Maig: 07-30))
Taller: IPO1 (Itinerari personal per a l'ocupabilitat ). DETALL DELS CONTINGUTS PER UNITATS. (formació NO homologada)
ASPECTES BÀSICS SOBRE LA LECTURA: primers lectors (0-3 anys) (Juny) -26 juny/2 juliol-
CIÈNCIA O MÀGIA? Experimentam a primària (Juny) -26 juny/2 juliol-
EDICIÓ BÀSICA D'IMATGES amb Photoshop. Nivell I (Juny) -26 juny/2 juliol- (Àrea 2. Nivell A2 de la CDD)
EDICIÓ D'ÀUDIO BÀSICA amb AUDACITY nivell I (Juny) -26 juny/2 juliol- (Àrea 2. Nivell A2 de la CDD)
FAMILIARITZACIÓ AMB LES REGLETES CUISENAIRE amb activitats prenumèriques (3-7 anys) (Juny) -26 juny/2 juliol-
FEM ART A LES AULES? Nous enfocaments (Juny) -26 juny/2 juliol-
INTERVENCIÓ I PREVENCIÓ davant assetjament escolar (Juny) -26 juny/2 juliol-
LA MALETA MÀGICA: converses a l'estora dels 3 als 8 anys (Juny) -26 juny/2 juliol-
LLICÈNCIA CREATIVE COMMONS per compartir i/o incorporar a les nostres produccions (Juny) -26 juny/2 juliol- (Àrea 2. Nivell B1 de la CDD)..
L’EDUCACIÓ EMOCIONAL i la reflexió com a eina de transformació docent (Juny) -26 juny/2 juliol-
OPORTUNITATS I DESAFIAMENTS DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (IA) A L'AULA (Juny) -26 juny/2 juliol- (Àrea 6, Nivell A2 de la CDD)
RECURSOS per a millorar la comunicació (Juny) -26 juny/2 juliol-
Trimestre 4 (Juliol - Agost):
PRIMERES PASSES EN ASTRONOMIA AMB STELLARIUM (Juliol) (Àrees 2 i 6, Nivell A2 de la CDD)