Trimestre 1 (Setembre - Desembre):
Estratègies per superar proves tipus test presencial (Zoom)
Prevenció de la Mutilació Genital Femenina i els Matrimonis Forçats des de l'àmbit educatiu (octubre).
TÈCNIQUES PER A LA PREVENCIÓ DEL SÍNDROME BURNOUT EN L’ENTORN LABORAL - HOM/EBAP/74/2023 -
INTERVENCIÓ EN EL TRASTORN DE L’ ESPECTRE AUTISTA - HOM/EBAP/75/2023 -
Construint la Igualtat III. Coeducació i Feminismes (novembre).
ERGONOMIA DEL TREBALL: TÈCNIQUES DE MOBILITZACIÓ I IMMOBILITZACIÓ SEGURES.
Trimestre 2 (Gener - Març):
VOLS ACTIVAR LA GIMNÀSTICA EMOCIONAL? (febrer).
LA MALETA MÀGICA: converses a l'estora dels 3 als 8 anys (Febrer)
FEM ART A LES AULES? Nous enfocaments (Febrer)
L’EDUCACIÓ EMOCIONAL i la reflexió com a eina de transformació docent (Febrer)
CIÈNCIA O MÀGIA? Experimentam a primària (Febrer).
RECURSOS per a millorar la comunicació (Febrer)
EDICIÓ BÀSICA D'IMATGES amb Photoshop. Nivell I (Febrer) (Nivell A2 (Àrea 2) de la CDD)
EDICIÓ D'ÀUDIO BÀSICA amb AUDACITY nivell I (Febrer) (Nivell A2 (Àrea 2) de la CDD)
INTERVENCIÓ I PREVENCIÓ davant assetjament escolar (Febrer)
ASPECTES BÀSICS SOBRE LA LECTURA: primers lectors (0-3 anys) (Febrer).
FAMILIARITZACIÓ AMB LES REGLETES CUISENAIRE amb activitats prenumèriques (3-7 anys) (Febrer).
LLICÈNCIA CREATIVE COMMONS per compartir i/o incorporar a les nostres produccions (Febrer) (Nivell B1 (Àrea 2) de la CDD).
RECURSOS PER A MILLORAR LA COMUNICACIÓ A L'ENTORN LABORAL
FOMENTAR ELS HÀBITS SALUDABLES DINS L'AULA DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA (Març)
FAT I FAT: a l’aula fem encanteris (Març)
GOOGLE CLASSROOM: EINA PER ENSENYAR EN LÍNIA (Nivell A2 (Àrees 1 i 4) de la CDD) (Març)
Trimestre 3 (Abril - Juny):
RECURSOS TIC PER AL PROFESSORAT (Nivell A2 (Àrees 1, 2 i 5) de la CDD) (Abril)
LA SEXUALITAT. HISTÒRIA I PERSPECTIVES CONTEMPORÀNIES (Abril)
NARRATIVA TRANSMÈDIA I COMPETÈNCIA DIGITAL: anàlisi de l'agenda 2030 (ODS) DINS L'AULA (Abril)
LES MATEMÀTIQUES SÓN MÀGIQUES: FEM MATEMÀGIA (Abril)
FAMILIARITZACIÓ AMB LES REGLETES CUISENAIRE amb activitats prenumèriques (3-7 anys) (Abril)
LLICÈNCIA CREATIVE COMMONS per compartir i/o incorporar a les nostres produccions (Abril) (Nivell B1 (Àrea 2) de la CDD).
LA MALETA MÀGICA: converses a l'estora dels 3 als 8 anys (Abril)
FEM ART A LES AULES? Nous enfocaments (Abril)
L’EDUCACIÓ EMOCIONAL i la reflexió com a eina de transformació docent (Abril)
CIÈNCIA O MÀGIA? Experimentam a primària (Abril)
RECURSOS per a millorar la comunicació (Abril)
EDICIÓ BÀSICA D'IMATGES amb Photoshop. Nivell I (Abril) (Nivell A2 (Àrea 2) de la CDD)
INTERVENCIÓ I PREVENCIÓ davant assetjament escolar (Abril)
EDICIÓ D'ÀUDIO BÀSICA amb AUDACITY nivell I (Abril) (Nivell A2 (Àrea 2) de la CDD)
ASPECTES BÀSICS SOBRE LA LECTURA: primers lectors (0-3 anys) (Abril)
OPORTUNITATS I DESAFIAMENTS DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (IA) A L'AULA (Abril) (Pendent de determinar acreditació en CDD)
RECURSOS TEATRALS PER A LA MILLORA DE LES CAPACITATS EXPRESSIVES I DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE (Maig)
PROMOCIÓ D'UNA RELACIÓ SALUDABLE AMB L'ALIMENTACIÓ (Maig)
REPENSEM ELS LLIBRES DE TEXT. UNA HISTÒRIA DE L’ART INCLUSIVA. (Maig)
LA CIBERSEGURETAT EN CONTEXTOS EDUCATIUS. CREANT USUARIS CONSCIENTS (Maig) (Nivell A1 (Àrea 1 i 2) Nivell A2 (Àrea 6) de la CDD).
EINES PER CREAR CONTINGUT A TRAVÉS DE LA XARXA. (Nivell A2 (Àrea 2) de la CDD) (Maig)
OPORTUNITATS I DESAFIAMENTS DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (IA) A L'AULA (Maig) (Pendent de determinar acreditació en CDD)
ASPECTES BÀSICS SOBRE LA LECTURA: primers lectors (0-3 anys) (Maig)
CIÈNCIA O MÀGIA? Experimentam a primària (Maig)
EDICIÓ BÀSICA D'IMATGES amb Photoshop. Nivell I (Maig) (Nivell A2 (Àrea 2) de la CDD)
EDICIÓ D'ÀUDIO BÀSICA amb AUDACITY nivell I (Maig) (Nivell A2 (Àrea 2) de la CDD)
FAMILIARITZACIÓ AMB LES REGLETES CUISENAIRE amb activitats prenumèriques (3-7 anys) (Maig)
FEM ART A LES AULES? Nous enfocaments (Maig)
INTERVENCIÓ I PREVENCIÓ davant assetjament escolar (Maig)
LA MALETA MÀGICA: converses a l'estora dels 3 als 8 anys (Maig)
LLICÈNCIA CREATIVE COMMONS per compartir i/o incorporar a les nostres produccions (Maig) (Nivell B1 (Àrea 2) de la CDD).
L’EDUCACIÓ EMOCIONAL i la reflexió com a eina de transformació docent (Maig)
RECURSOS per a millorar la comunicació (Maig)
LA CONDUCTA AUTOLESIVA I SUÏCIDA: principis bàsics de prevenció al context educatiu (Juny)
CULTIVANT EL BENESTAR EMOCIONAL A L'AULA (Juny)
DISSENY EN LÍNIA AMB L'EINA CANVA (nivell bàsic) (Juny) (Nivell A2 (Àrea 2) de la CDD).
CREA QÜESTIONARIS ATRACTIUS I TESTS ONLINE. POSA A PROVA ELS CONEIXEMENTS DELS TEUS ALUMNES (Juny) (Nivell A2 (Àrees 2 i 4) de la CDD)
APRENENTATGE ACTIU EN CONTEXTOS EDUCATIUS ONLINE (Juny) (Nivell A1 (Àrea 4) i Nivell A2 (Àrees 2 i 3) de la CDD)
ASPECTES BÀSICS SOBRE LA LECTURA: primers lectors (0-3 anys) (Juny)
CIÈNCIA O MÀGIA? Experimentam a primària (Juny)
EDICIÓ BÀSICA D'IMATGES amb Photoshop. Nivell I (Juny) (Nivell A2 (Àrea 2) de la CDD)
EDICIÓ D'ÀUDIO BÀSICA amb AUDACITY nivell I (Juny) (Nivell A2 (Àrea 2) de la CDD)
FAMILIARITZACIÓ AMB LES REGLETES CUISENAIRE amb activitats prenumèriques (3-7 anys) (Juny)
FEM ART A LES AULES? Nous enfocaments (Juny)
INTERVENCIÓ I PREVENCIÓ davant assetjament escolar (Juny)
LA MALETA MÀGICA: converses a l'estora dels 3 als 8 anys (Juny)
LLICÈNCIA CREATIVE COMMONS per compartir i/o incorporar a les nostres produccions (Juny) (Nivell B1 (Àrea 2) de la CDD).
L’EDUCACIÓ EMOCIONAL i la reflexió com a eina de transformació docent (Juny)
OPORTUNITATS I DESAFIAMENTS DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (IA) A L'AULA (Juny) (Pendent de determinar acreditació en CDD)
RECURSOS per a millorar la comunicació (Juny)