Trimestre 3 (Abril - Juny):
PROMOCIÓ D'UNA RELACIÓ SALUDABLE AMB L'ALIMENTACIÓ (Maig: 08/28)
REPENSEM ELS LLIBRES DE TEXT. UNA HISTÒRIA DE L’ART INCLUSIVA. (Maig: 08/28)
LA CIBERSEGURETAT EN CONTEXTOS EDUCATIUS. CREANT USUARIS CONSCIENTS (Maig)
OPORTUNITATS I DESAFIAMENTS DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (IA) A L'AULA (Maig) -29 maig/4 juny- (Àrea 6, nivell A2 de la CDD)
ASPECTES BÀSICS SOBRE LA LECTURA: primers lectors (0-3 anys) (Maig) -29 maig/4 juny-
CIÈNCIA O MÀGIA? Experimentam a primària (Maig) -29 maig/4 juny-
EDICIÓ BÀSICA D'IMATGES amb Photoshop. Nivell I (Maig) -29 maig/4 juny- (Àrea 2. Nivell A2 de la CDD)
EDICIÓ D'ÀUDIO BÀSICA amb AUDACITY nivell I (Maig) -29 maig/4 juny- (Àrea 2. Nivell A2 de la CDD)
FAMILIARITZACIÓ AMB LES REGLETES CUISENAIRE amb activitats prenumèriques (3-7 anys) (Maig) -29 maig/4 juny-
FEM ART A LES AULES? Nous enfocaments (Maig) -29 maig/4 juny-
INTERVENCIÓ I PREVENCIÓ davant assetjament escolar (Maig) -29 maig/4 juny-
LA MALETA MÀGICA: converses a l'estora dels 3 als 8 anys (Maig) -29 maig/4 juny-
LLICÈNCIA CREATIVE COMMONS per compartir i/o incorporar a les nostres produccions (Maig) -29 maig/4 juny- (Àrea 2. Nivell B1 de la CDD).
L’EDUCACIÓ EMOCIONAL i la reflexió com a eina de transformació docent (Maig) -29 maig/4 juny-
RECURSOS per a millorar la comunicació (Maig) -29 maig/4 juny-
LA CONDUCTA AUTOLESIVA I SUÏCIDA: principis bàsics de prevenció al context educatiu (Juny: 05/25)
DISSENY EN LÍNIA AMB L'EINA CANVA (nivell bàsic) (Juny: 05/25) (Nivell A2 (Àrea 2) de la CDD).
CREA QÜESTIONARIS ATRACTIUS I TESTS ONLINE. POSA A PROVA ELS CONEIXEMENTS DELS TEUS ALUMNES (Juny: 05/25) (Nivell A2 (Àrees 2 i 4) de la CDD)
APRENENTATGE ACTIU EN CONTEXTOS EDUCATIUS ONLINE (Juny: 05/25) (Nivell A1 (Àrea 4) i Nivell A2 (Àrees 2 i 3) de la CDD)
ASPECTES BÀSICS SOBRE LA LECTURA: primers lectors (0-3 anys) (Juny) -26 juny/2 juliol-
CIÈNCIA O MÀGIA? Experimentam a primària (Juny) -26 juny/2 juliol-
EDICIÓ BÀSICA D'IMATGES amb Photoshop. Nivell I (Juny) -26 juny/2 juliol- (Àrea 2. Nivell A2 de la CDD)
EDICIÓ D'ÀUDIO BÀSICA amb AUDACITY nivell I (Juny) -26 juny/2 juliol- (Àrea 2. Nivell A2 de la CDD)
FAMILIARITZACIÓ AMB LES REGLETES CUISENAIRE amb activitats prenumèriques (3-7 anys) (Juny) -26 juny/2 juliol-
FEM ART A LES AULES? Nous enfocaments (Juny) -26 juny/2 juliol-
INTERVENCIÓ I PREVENCIÓ davant assetjament escolar (Juny) -26 juny/2 juliol-
LA MALETA MÀGICA: converses a l'estora dels 3 als 8 anys (Juny) -26 juny/2 juliol-
LLICÈNCIA CREATIVE COMMONS per compartir i/o incorporar a les nostres produccions (Juny) -26 juny/2 juliol- (Àrea 2. Nivell B1 de la CDD)..
L’EDUCACIÓ EMOCIONAL i la reflexió com a eina de transformació docent (Juny) -26 juny/2 juliol-
OPORTUNITATS I DESAFIAMENTS DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (IA) A L'AULA (Juny) -26 juny/2 juliol- (Àrea 6, Nivell A2 de la CDD)
RECURSOS per a millorar la comunicació (Juny) -26 juny/2 juliol-
Trimestre 4 (Juliol - Agost):
PRIMERES PASSES EN ASTRONOMIA AMB STELLARIUM (Juliol) (Àrees 2 i 6, Nivell A2 de la CDD)